Respostas

2013-09-06T10:59:52-03:00
(a^3 -b^3)(a+b)-(a^2+b^2)
3a-3b =6ab -2a+2b
3a-2a-3b-2b=6ab
1a-5b =6ab
6ab=1a/5b