Respostas

2013-09-22T19:45:42-03:00
Para calcular a altura basta aplicar a seguinte fórmula  h^{2} = m^{}  n^{} .

 m^{} =9
n=16
h= x
 x^{2} =16.9=144
x= \sqrt{144}
x=12

Para achar que a hipotenusa(a) basta somar(m)+(n)=16+9=25
Para achar o cateto(b) basta aplicar a fórmula  b^{2} =am
(b)= x^{2}
(a)=25
(n)=16
 x^{2} =25.9=225
 x= \sqrt{400}
 x=20

Para achar (c) basta aplicar a seguinte fórmula  c^{2} =an
(c)= x^{2}
(a)=25
(m)=9
 x^{2} =25.9=225
x= \sqrt{225}
 x=15

Resumindo:
(m)=9
(n)=16
(a)=25
(b)=20
(c)=15