Respostas

2013-09-27T00:48:41-03:00
56g de atomosde nitrogenio

14 ------ 
6x10²³
56 ----- x

14x = 336x10²³
x = 336x10²³ / 14
x = 24x10²³ átomos 

7,1 g de  atomos de cloro

35,5 ------  6x10²³
7,1 ------- x

35,5x = 42,6x10²³
x = 42,6x10²³ / 35,5
x = 1,2 x 10²³ átomos 

1,15 gde  atomos de sodio

24 ------ 
6x10²³
1,15 ----- x

24x = 6,9 x 10²³

x = 6,9 x 10²³ / 24

x = 0,2 x 10²³ átomos