Respostas

2013-09-28T15:43:58-03:00
A18 = a1 + (n-1) . r
a18 = 2 + (18-1) . 4
a18 = 2+17.4
a18 = 2+68
a18 = 70

sn = (a1+a18) . n / 2
sn = (2+70) . 18/2
sn = 72.18/2
sn = 1296/2
sn = 648

 a soma dos 18 primeiros termos é 648
2013-09-28T15:51:17-03:00
Para calcular a soma dos termos temos primeiro que descobrir qual e o an
entao começamos an = 2 +(18-1).4; an = 2+17.4 ; an = 2+6.8; an = 70
agora calculamos o sn= (a1+an).n ; sn = (2+70).18/2 ;sn= 72 .18 / 2 ; sn = 1296/2 ; sn = 648