Respostas

2013-04-02T13:12:03-03:00

vc faz assim

 

2 = (m-2)2 +n . . . . 2=2m-4+n. . . . .2+4 = 2m+n . . .2m+n = 6
-4=(m-2)(-1) +n. . . .-4=-m+2+n -4-2 = -m+n. . . . -m+n = -6

resolva o sistema :

 

2m+n= 6
-m +n= -6. . . . . . . . . . .mult por -1

2m+n = 6
m-n = 6. . . . . . . . . . . . .soma ambas

3m = 12. . . . . . . . . . . . .m= 4
4-n = 6. . . . . . . . . . . . . .n = -2

f(x) = 2x-2
raiz : 
0=2x-2. . . . . . . . .x = 1

resposta : m=4, n = -2, raiz = 1