Respostas

2013-10-15T07:42:09-03:00
J= C.i.t/100
378= 1.260 x 2,5 x t / 100
378= 3150t / 100
31,5t= 378
t= 378/31,5
t= 12 meses ou 1 ano
A melhor resposta!
2013-10-15T07:53:20-03:00
C = 1.260
J = 378
i = 0,025 
n = ?

378 = 1.260*0,025*n
31,5n = 378
n = 378/31,5
n = 12 meses
1 5 1