Respostas

2013-10-15T15:37:04-03:00
X = log(5) + log(8) - log (4)

x = log(10/2) + log(2³) - log(2²)

x = log (10) - log (2) + 3log(2) - 2log(2)

x = 1 
7 2 7