Respostas

2013-11-04T21:10:35-02:00
Log 5 = log (10/2)
log (10/2) = log 10 - log 2
log 10 = 1
log 10 - log 2 = 1 - 0,3
log 5 = 0,7

log 15 = log (3×5) = log 3 + log 5
0,48 + 0,7 = 1,18