Respostas

2013-11-17T18:45:43-02:00
Log 72 = 
log (2.2.2.3.3)
log (2+2+2+3+3)

0,301 + 0,301 + 0,301 + 0,4771 + 0,4771 = 
0,903 + 0,9542 = 
1,8572

Log 72 = 1,8572
1 3 1
2013-11-17T18:46:31-02:00
Log 72 = log (9x8) = log (3² x 2³) =
log 3² + log 2³ = 
2 log 3 + 3 log 2 = 
2 . 0,4771 + 3 . 0,301 = 
0,9542 + 0,903 = 
1,8572