Respostas

2013-11-27T13:16:47-02:00
C=300.000 km/s
v=200.0000 km/s
n=?

n= \frac{c}{v}
n= \frac{300.000}{200.000}
n= \frac{3}{2}
1 5 1