Respostas

2013-04-15T02:06:36-03:00

  20  √10 = 20√10 = 20√10 = 2√10

3√10   √10     3 . 10        30            3

 

1 - √3√3 = √3 - 3

  √3      √3         3

 

2√35√2 = 2√70 = √70 

  √2      √2        4           2

 

3-√2√2  = 3√2 - 4

   √2     √2         4 

 

 
29 4 29