Respostas

2013-12-03T12:44:25-02:00
20 W = 0,02 Kw
Energia = potencia . tempo
Energia = 0,02 Kw . 1h

E = 0,02 Kwh (quilowatt-hora)

2013-12-03T12:44:55-02:00
Energi = E
Potencia=P
H= hora
E= PxH
E= 20 x1
E= 20w por hora ou 0,02 kw hora