Respostas

2013-12-07T19:36:15-02:00
45¹ = 45
2⁻³ = - 8
3³.3² = 3³⁺² = 3⁵ =  243
5⁹/5⁶ = 5⁹⁻⁶ = 5³ = 125