Respostas

2013-12-07T23:59:31-02:00
Log3000=log3*1000=log3 + log1000 = 0,477+3 = 3,477
log=log2 1/3 +log3 1/3 +log10 1/3= 1/3log2 +1/3log3 + 1/3log10=1/3*0,301 + 1/3*0,477 +1/3*1=0,301/3+0,477/3+3/3=corta os tres para ficar 0,301+0,477+3=3,778
log simplifica que é: log√12=log√2*2*3=log2*√3=log2 +log3 1/3= log2 + 1/3log3=0,301+ 0,477*1/3=0,301+0,477/3=0,903+0,477=1,38

1 5 1