Respostas

2013-12-11T09:06:48-02:00
1s2; 2s2; 2p6; 3s2; 3p6; 4s2; 3d7 = 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 7 = 27

número atômico 27
2 2 2