Respostas

2013-12-11T09:42:31-02:00
 [5 , 7 , 15 ] / 5
 [1, 7 , 3    ] / 3
 [1,  7,  1   ] / 7
 [1 , 1,  1  ]

5 x 3 x  7 = 105