Respostas

2013-12-12T00:45:42-02:00
x² - 7x - 2 = 0
Δ = 49 - 4 . - 2 . 1
Δ = 49 + 8
Δ = 57
x = 7 + - √57 / 2
                          x = 7 + √57 / 2

                          x = 7 - √57 / 2