Respostas

2013-12-15T16:11:09-02:00
2ª Lei de Newton

Fr = M*a
F1 - F2 = m*a
15 - 5 = 4*a
10 = 4a
a =  \frac{10}{4} =  \frac{5}{2} m/s²
12 4 12