1)Transforme:

a) 30 m/s em Km/h

b) 90 Km/h em m/s

2)Qual é o deslocamento e a velocidade média do móvel na situação a seguir:

A=80 Km B=120 Km

-----,--------------------------------------------------------------,---------------- Km

ti=3 h tf=4 h

3) Um móvel parte da cidade A ás 12h e 30min e chega a cidade B ás 15h 30min.Sabendo que a distancia entra as cidades A e B é de 180 km, calcule:

a) A velocidade do móvel em km/h

b) A velocidade do móvel em m/s

1

Respostas

2013-04-19T22:44:35-03:00

1)               30 m/s = 108 km/h                30 x 3,6 = 108

                   90km/h  =  25 m/s                 90/ 3,6 = 25

 

 

 

 

2)          Vm = 120 - 8 = 40 = 40km/h                           velocidade media = 40km/h

                            4 - 3       1                                              deslocamento = 40km

 

 

3)           Vm =            180                  =  180   = 60                a) 60km/h                                                                         15h30m - 12h30m          3                             b) 16,6m/s              60/3,6 = 16,6

1 3 1