Respostas

2014-01-02T15:32:57-02:00
BRASIL

A) 6! = 6x5x4x3x2x1 = 720 anagramas
b) 1x 5! = 5x4x3x2x1= 120 anagramas
c)5! x1 = 5x4x3x2x1= 120 anagramas
d)1x 4! x1 = 4x3x2x1 = 24 anagramas 
13 4 13