Respostas

2014-01-17T02:08:54-02:00
A) 
x<-1

b) 
x> 3 ou x<1

c)
x >-2  e  x \neq -1

d) 
x> 4  e  x  \neq   \frac{9}{2}