Respostas

A melhor resposta!
2014-01-29T22:26:47-02:00
33.000 = f 0,33
f = 33.000
      0,33
f = 100.000Hz

T =
      f
T =    1    
   100.000
T = 0,00001

1 5 1
2014-01-29T22:40:54-02:00
V = λ . f

λ = comprimento de onda

0,33 cm = 0,0033 metros

f = \frac{ V}{y}

f = 330 / 0,0033 = 100000 Hz ~> 1.10⁵ hertz