Respostas

  • PeH
  • Ambicioso
2014-02-01T17:50:07-02:00
2014-02-02T00:10:38-02:00
Olá


√0,01=√1/100
√1/100=√1/√100
√1=1
√100=10
√1/√100=1/10
 √0,01=1/10