Respostas

2014-02-06T20:49:00-02:00
1 lata de ervilha ~> 1,39
2 latas de massa de tomate ~> 1,89 + 1,89 = 3,78
2 pacotes de bolacha ~> 3,29 + 3,29 = 6,58

  1,39
+3,78
  6,58
 11,75

Maurício gastou R$11,75


cálculos de MMC : 

12,20 | 2
 6, 10 | 2
 3 ,  5 | 3
 1 ,  5 | 5
  1,  1 | 

MMC (12,20) = 2².3.5 = 4.3.5 = 60

72 , 108 | 2
36 ,  54  | 2
18  , 27  | 2
  9 , 27   | 3
  3 ,   9   | 3
  1 ,   3   | 3
  1 ,   1   | 

MMC (72,108 ) = 2³ . 3³ = 8 . 27 = 216
1 5 1
2014-02-06T20:50:28-02:00
Olá
 2  1
1,39
1,89
1,89
3,29
3,29
_____ 
11, 75
 Gastou r$11,75
 onze reais e  setenta  e cinco centavos

Calcule:
mmc 12,20
  12,20       2
    6  10      2
   3    5       3
   1    5       5 =   2.2.3.5=60
         1
mmc 72,108
  72  108      2
   36    54     2
   18    27      2 =   2.2.2.3.3=216
     9     27     3
   3        9      3
    1        3
             1

mdc 12,20|2
         6  102
          3  5  3=      4.15=60
           1   5 5
                 1
mdc 72,108=216


1 5 1