Respostas

2014-02-14T11:21:18-02:00
Resposta

Distancia 150000000 km = 150000000000 metros
velocidade 
300000000 m/s

V = D/t
t = D/V
t = 
150000000000 / 300000000
t = 500s

E minutos fica 500/60 = 8,3 minutos