Respostas

2014-02-18T14:52:18-03:00
X²+3x (x-12)=0

x²+3x²-36x=0

4x²-36x=0

Δ=b²-4ac
Δ=(-36)²-4.4.0
Δ=1296

x=  \frac{36+-36}{8}

x'= \frac{36+36}{8} =  \frac{72}{8} = 9

x''=  \frac{36-36}{8} = \frac{0}{8} = 0
1 5 1