Respostas

2014-02-19T01:54:55-03:00
A) V = Vo + g.t 
V = 0+1,6 .1 = 1,6 m/s 

b) V = Vo + g.t 
V = 0 + 1,6.2 = 3,2 m/s 

c) V = Vo + g.t 
V = 0 + 1,6.3 =4,8 m/s 
14 4 14