Respostas

2013-05-02T21:27:52-03:00

Número atômico 8: 1s^{2} 2s^{2}2p^{4}  K=2/L=6

Número atômico 18: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6} K=2/L=8/M=6

Número atômico 19: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{1} K=2/L=8/M=8/N=1

Número atômico 32: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}3d^{10}4p^{3} K=2/L=8/M=18/N=8

Número atômico 35: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}3d^{10}4p^{5} K=2/L=8/M=18/N=7

Número atômico 37: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}3d^{10}4p^{6}5s^{1} K=2/L=8/M=18/N=8/O=1

Número atômico 51: 1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{6} 3d^{10} 4s^{2} 4p^{6} 4d^{10} 5s^{2} 5p^{3} K=2/L=8/M=18/N=18/O=5

1 5 1