Respostas

2014-02-23T21:40:29-03:00
Montante = capital + juros
8.000 = 4.000+ juros
Juros = 8.000 - 4.000
Juros = 4.000
Juros = capital * taxa * tempo
Substituindo, temos:
4.000 = 4.000 *  \frac{8}{100} * tempo
4.000 = 40 * 8 * tempo
4.000 = 320 * tempo
 \frac{4000}{320} = tempo
tempo = 12, 5 meses
Resposta: 12 meses e meio.