Respostas

2014-02-25T22:11:15-03:00
6,2.10⁻².10⁻⁵ + 1,9. 10⁺³. 10⁻⁸ =

6,2. 10⁻⁷ + 1,9. 10⁻⁵ = 

00,62.10⁻⁵ + 1,9.10⁻⁵ = 

2,52. 10⁻⁵