Respostas

2014-02-26T11:13:23-03:00
Primos= po
primas= pa

po+pa = 18 ---po=18-pa
po*pa=77

(18-pa)*pa=77
-pa²+18pa-77 = 0

resolvendo baskara
Δ=b²-4ac
Δ=18²-4.-1.-77
Δ=16

-b+-√Δ/2a
-18+-4/-2
x¹=-22/-2 = 11
x²=-14/-2= 7

ou seja 11 primos e 7 primas
11+7 = 18
11*7=77

2014-02-26T11:29:07-03:00
Vc vai ter 11 Primos
e 7 primas.
11+7 = 18
11*7 = 77