Respostas

2014-03-05T14:49:29-03:00
4 ¹/² = √4 = √2² = 2  ! 8 ¹/³ = ³√8 = ³√2³ = 2  256 ¹/⁴= ∜256 = ∜4⁴= 4 !
81 ¹/⁴= ∜81 = ∜3⁴= 3 
!25 ¹/² = √25 = √5² = 5 
!1 ²/³ = ∛1² = ∛1 = 1 
(125/343) ¹/³ = ∛(125/343) = ∛5³/7³ = ∛(5/7)³ = 5/7 
!32 ¹/⁵ = ⁵√32 = ⁵√2⁵ = 2 
!49 ³/² = (7²) ³/² = 7⁶/² = 7³ = 343