Respostas

2014-03-06T11:37:05-03:00
Vi=19,8Km/h=5,5m/s

X=Xi+Vi*T+A*T²/2
X=5,5*15+2,4*15²/2
X=82,5+1,2*225
X=82,5+270
X=352,5m

V=Vi+A*T
V=5,5+2,4*15
V=5,5+36
V=41,5m/s ou V=149Km/h
4 4 4
Comentário foi eliminado
Disponha! :)
2014-03-06T11:45:30-03:00
Resposta

V = 19,8 /3,6 = 5,5m/s

T = 15s

V = Vo + at

V = 5,5 + 2,4.15

V = 5,5 + 36

V = 41,5m/s

Espaço

S = So + Vt + at²/2

S = 5,5.15 + 2,4.15²/2

S = 82,5 + 2,4.225/2

S = 82,5 + 270

S = 352,5m
1 5 1