Respostas

2014-03-11T22:00:31-03:00
   (3√2 - 2) · (√2 + 3)
= 3√2 · √2 + 3√2 · 3 - 2 · √2 - 2 ·3
= 3√4 + 9√2 - 2√2 - 6
= 3 · 2 + 9√2 - 2√2 - 6
= 6 + 7√2 - 6
= 7√2