Respostas

2014-03-17T18:21:20-03:00
HCl = dois elementos, dois átomos

 H_{2} = um elemento, dois átomos

 O_{3} = um elemento, três átomos

Mg(OH)_{2} = três elementos, cinco átomos

 CaCO_{3} = três elementos, cinco átomos

He = um elemento, um átomo

KH = dois elementos, dois átomos

N_{2} = um elemento, dois átomos

 
2 5 2