Respostas

A melhor resposta!
2014-03-23T16:23:10-03:00
(a+b+c)² = 
(a+b+c)(a+b+c) = 
a² + ab + ac + ab + b² + bc + ac + bc + c² = 
a² + 2ab +2ac + 2bc + b² + c²
*Colocando em ordem :
a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc

1 5 1