Respostas

2014-03-30T16:19:36-03:00
C= 7.900,00
i= 19,82 % ao ano
t= 8 anos
J= ?
 
J= Cxixt/100
J= 7.900 x 19,82 x 8/100
J= 1.252,624/100
J= 12.526,24

M= C + J
M= 7.900,00 + 12.526,24
M= 20.426,24 reais