Respostas

2014-04-07T21:20:28-03:00
Primeiro resolve (x+1) . (x+3)

x²+ 3x + x + 3 = x² + 4x +3

Depois multiplica o resultado por (x-1)

(x² + 4x + 3) . (x-1)

x³ - x² + 4x² - 4x +3x - 3

x³ - 3x² - x - 3
2014-04-07T21:21:40-03:00
(x-1)(x+1)(x+3)=(x²-1)(x+3)=x³+3x²-x-3