Respostas

2014-04-08T16:29:04-03:00
X > 5               6,7,8,9,...

x< 5               ..., - 3, - 2,- 1, 0 , 1 , 2 , 3 , 4       

x ≤ 5                   ..., - 3, - 2,- 1, 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,5
 
x ≥ 5                 5,6,7,8,9,...