Respostas

2014-04-09T22:11:41-03:00
Primeiro
(v x w)=(5,2).(1,-2)=5*1+2*(-2)=5-8=-3
(v x w)=-3

agora
u.(v x w)=
-3(3,-4)=(-9,12)
u(v x w)=(-9,12)