Respostas

2014-04-10T13:52:10-03:00
J=c*i*t  ( C= capital; i=taxa; t=tempo)

C=50.000,00
i=2,5%/100
t=2 anos

J= 50.000*0,025*24= 30.000,00

M= capital+juros
M=50.000,00+30.000,00=80.000,00