Respostas

2013-06-06T14:55:46-03:00

Δs=s-so

Δs=120-30

Δs=90km

 

Δs=120-10

Δs=110

Agora basta somar

110+90=200km