Respostas

2014-04-20T01:40:49-03:00
M- xileno ( meta-xileno)

ou

1,3-Dimetilbenzeno

                         CH₃
                          |
                         C
                     //      \
                 HC         CH
                    |          ||
                 HC         C - CH₃ 
                      \\      /   
                         CH       

2014-04-20T11:29:09-03:00
                        CH₃
                          |
                         C
                     //      \
                 HC         CH
                    |          ||
                 HC         C - CH₃  
                      \\      /    
                         CH