Respostas

2014-04-23T22:26:19-03:00
Regra de 3:

2 \pi r ------------------------- 360^{o}
         x             ------------------------- 150^{o}

 \frac{2 \pi .10}{x} = \frac{360^{o} }{150^{o} }

 \frac{2 \pi .10}{x} = \frac{12 }{5}

 \frac{ \pi .10}{x} = \frac{6 }{5}

 \frac{ \pi .5}{x} = \frac{3 }{5}

 x=\frac{ 25\pi}{3} \frac{25.(3,14)}{3} =26,17 cm
18 4 18