(CEFET) - Observando a tabela baixo, podemos dizer que a ordem de grandeza dos oceanos pacificos, Atlancico e Glacial Artico, respectivamente é:

AREAS DOS OCEANOS

Oceanos ----------------------------------------------------------------------- Area em Km²

Pacifico
----------------------------------------------------------------------- 179.650.000
Atlantico ----------------------------------------------------------------------- 92.040.000
Glacial Artico ------------------------------------------------------------------ 14.060.000


1

Respostas

2013-06-11T22:01:55-03:00

A. Oceano Glacial Ártico – 14.060.000 km²

B e D. Oceano Pacífico – 179.650.000 km²

C. Oceano Atlântico – 92.040.000 km²

E. Oceano Índico – 74.900.000 km

 

F. Oceano Glacial Antártico