Respostas

2014-04-30T11:43:51-03:00
 6(2x – 4) – 4(4x – 8) < - 10 
12x - 24 - 16x + 32 < -10 
12x - 16x < -10 + 24 - 32
-4x < -18
x < -18/4
x < -9/2 

ou também pode ser ( se dividir -9/2 ) 

x < -4,5
4 3 4