Respostas

2014-05-02T22:54:49-03:00
[3, 7]  -------☻xxxxxxx☻--------------------
                 3              7
]7, 10] -----------------------oxxxxxx☻-------
                                 7           10
U        ------☻xxxxxxxxxxxxxxx☻------
                 3                           10

Letra B) [3,10].