Respostas

2014-05-03T12:39:10-03:00
Vi = 100ml
Mi = 0,4mol/l
Vf = ?
Mf = 0,04mol/l

Mi x Vi = Mf x Vf
0,4 x 100 = 0,04 x Vf
40/0.04 = Vf
Vf= 1000 ml = 1 litro