Respostas

2014-05-03T14:40:52-03:00
8°C  em Kelvin

Fórmula

K = C + 273

K = 8 + 273  = 281


agora para C> F

 \frac{C}{5}  =  \frac{F - 32}{9}

 \frac{8}{5}  =  \frac{F - 32}{9}

F = 46,4