Respostas

2014-05-03T23:17:58-03:00
"Em meus passos sapatos"-metonímia
poeira,postes,postos,poetas,profetas-antonomásia ou perífrase